Dokumenty | BIP

Bilans za rok 2018, rachunek zysków i strat za rok 2018 i zmiany w funduszu za rok 2018 zostały umieszczone na BIP Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w zakładce: Szkoła Podstawowa nr 3.

 

Dyrektor

Katarzyna Hampel

Wicedyrektor

Lidia Grzella

W trakcie uzupełniania.

W trakcie uzupełniania.

Nazwa i typ szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

– Ośmioletnia Szkoła Podstawowa

– Oddziały Przedszkolne

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Obarzanek.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – iod@cbi.org.pl
 

 

Aktualnie nie prowadzimy przetargów.