Zajęcia pozalekcyjne

Przygotowanie do egzaminu z języka polskiego dla klas 8 E. Dominowska
8a co dwa tygodnie – środa 15.35 – 16.10
8c co dwa tygodnie – piątek 8.00-8.45