Zajęcia pozalekcyjne

Samba grupa I A. Paduch Klasy 0 – 1 Piątek 12.50 – 13.35 Sala gimnastyczna
Samba grupa II A. Paduch Klasy 3 – 5 Środa 13.55 – 14.40 Sala gimnastyczna
Samba grupa III A. Paduch Klasy 6 – 7 Wtorek 13.55 – 14.40 Sala gimnastyczna
Chór szkolny A. Paduch   Czwartek 13.55 – 15.35  
Koło plastyczne J. Ryll Klasy 4 – 8 Piątek 12.50 – 14.40 Sala 44p
Koło turystyczne K. Kozak Klasy 4 – 6 Czwartek 13.55 – 15.05 Sala 4
Koło przyrodnicze A. Urbanek Klasy 4 – 6 Czwartek (co dwa tygodnie) 12.50 – 14.40 Sala 45p
Koło matematyczne I. Brudniewska Klasa 5a
Klasa 5b
Czwartek 8.00 – 8.45
Wtorek 13.55 – 14.40
Sala 20
Koło geograficzne B. Barcińska Klasy 4 – 8 Poniedziałek 14.50 – 15.35 Sala 24
Koło historyczne B. Barcińska Klasy 4 – 8 Środa 14.50 – 15.35 Sala 24
Koło chemiczne E. Mozer Klasy 8 Piątek 7.10-7.55 Sala 14
Przygotowanie do egzaminu język polski E. Dominowska Klasy 8 Środa 7.10 – 7.55 sala 51p
Przygotowanie do egzaminu język angielski D. Kowalski Klasy 8 Poniedziałek 14.50 – 15.35 Sala 28p
SKS dziewczyny E. Siemieniuk Klasy 4 – 6 Środa 14.50 – 15.35  
SKS dziewczyny M. Piszczek Klasy 7 – 8 Wtorek 14.50 – 16.20  
SKS chłopcy A. Piszczek   Wtorek 13.55 – 16.20