Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego2 września 2019
Zebranie z rodzicami5 września 2019
Dzień otwarty dla rodziców17 października 2019
Dzień otwarty dla rodziców – przekazanie informacji o zagrożeniach19 grudnia 2019
Kiermasz świąteczny 6 grudnia 2019
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej)2 – 3 stycznia 2020
Zebranie z rodzicami – poinformowanie o ocenach6 luty 2019
Ferie zimowe10 lutego 2020 – 23 lutego 2020
Wiosenna przerwa świąteczna9 – 14 kwietnia 2020
Dzień otwarty dla rodziców 16 kwietnia 2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej)
16 – 18 czerwca 2020
Egzamin ósmoklasisty 16 – 18 czerwca 2020
Zebranie – przekazanie informacji o zagrożeniach21 maja 2020
Festyn szkolny/Dzień sportu 1 czerwca
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (w tych dniach szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej) 12
czerwca 2020
Zakończenie roku szkolnego26 czerwca 2020
Wakacje27 czerwca – 31 sierpnia 2020