Kalendarz roku szkolnego, Zebrania z Rodzicami.

Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2023
Ferie zimowe   15– 28 stycznia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca- 02 kwietnia 2024
 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   21 czerwca 2024
Ferie letnie   24 czerwca –
31 sierpnia 2024
Egzamin ósmoklasisty: Język polski, Matematyka Język nowożytny   14 maja 2024
15 maja 2024
16 maja 2024  
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2023

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02 listopada 2023

29, 30 kwietnia, 02 maja 2024

14, 15, 16 maja 2024 (egzamin ósmoklasisty)

31 maja 2024

Zebrania z Rodzicami:

04 września 2023

05 października 2023 (dzień otwarty)

23 listopada 2023

14 grudnia 2023 (dzień otwarty)

11 stycznia 2024

07 marca 2024 (dzień otwartych drzwi dla kandydatów)

14 marca 2024

25 kwietnia 2024 zebranie z rodzicami klasy ósmej- szkolenie z procedur egzaminacyjnych

23 maja 2024 (dzień otwarty)

Skip to content