Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 / Zebrania z Rodzicami

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14 października
2 listopada
12 listopada
7 stycznia
2 maja
24-26 maja
17 czerwca