Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

PrzewodniczącaPaulina Jezierska
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

Nr konta bankowego

74 1090 1043 0000 0001 3526 8153

Kwota 10 zł miesięcznie za pierwsze dziecko i 5 zł miesięcznie za drugie.
Bardzo dziękujemy za wpłaty.