Godziny pracy biblioteki

Biblioteka czynna w godzinach 8.30 – 14.30.

Bibliotekarz: Anna Morawska-Ryll