Stołówka szkolna

Odpisy za posiłki zgłaszamy BEZPOŚREDNIO DO INTENDENTA
22 756 42 82 wew. 20
e-mail: obiady@sp3kj.pl

Odpisy (posiłki) za wycieczki klasowe nie uwzględniane są w ostatniej chwili (należy zgłaszać je na 5 dni wcześniej do godz. 9.00).

Towary do stołówki zamawiane są w piątki na cały tydzień bez możliwości zwrotu.

INFORMACJE O POSIŁKACH

 1. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole rodzic powinien zgłosić telefonicznie do intendenta nr telefonu 22 756 42 82 wew 20  lub na adres e-mail obiady@sp3kj.pl 
  do godz. 8:30 (I-III)
  – do godz. 8:00 (przedszkole: 3-6 latki) danego dnia.
 2. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.
 3. Nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w następnym miesiącu.
 4. Obiady jednorazowe mogą być sprzedawane uczniom i pracownikom szkoły w liczbie nie przekraczającej odwołań na dany dzień.
 5. Opłaty za obiady wnosi się z góry na dany miesiąc w nieprzekraczalnym terminie

  DO DNIA 10-tego – KAŻDEGO MIESIĄCA
  w formie przelewu na nr konta:

Nr konta : 68 8002 0004 0214 1732 2002 0104

w tytule wpisując : imię i nazwisko dziecka, klasa.

 1. Przed dokonaniem przelewu za posiłki swojego dziecka prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail ( dane jak wyżej w punkcie 1 ) w celu potwierdzenia wpłaty.
 2. Bardzo prosimy nie uiszczać wpłat wg. własnych wyliczeń , zaokrąglając sumy lub płacić za dwa miesiące z góry.
 3. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
 4. Wszystkie  piątki  miesiąca i ostatni dzień miesiąca są dniami wolnymi od interesantów
 5. Z dniem 01.09.2022 r. stawka żywieniowa ulega zmianie tj.:
  – grupa przedszkolna 3- 4 latki i zerówka- 12zł
  – Podstawówka kl. I-VIII – 9 zł
  Do dnia 02.09.2022 r. proszę o dostarczenie do intendenta wypełnionej przez Rodzica/Opiekuna DEKLARACJI ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY.
  Na tej podstawie przyjmujemy dziecko na posiłki.

  Wyżywienie  dla klas I- VIII rozpoczyna się  z dniem 05.09.2022 r.

Deklaracja zgłoszenia dziecka na obiady.

Rezygnacja z posiłków.

Regulamin stołówki szkolnej.

Jadłospis klas I – VIII