Stołówka szkolna

Odpisy za posiłki zgłaszamy BEZPOŚREDNIO DO INTENDENTA
22 756 42 82 wew. 8
e-mail: obiady@sp3kj.pl

Odpisy za wycieczki klasowe nie są uwzględniane w ostatniej chwili (należy zgłaszać je na 5 dni wcześniej do godz. 9.00).

Towary do stołówki zamawiane są w piątki na cały tydzień bez możliwości zwrotu.

INFORMACJE O POSIŁKACH

 1. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole rodzic powinien zgłosić telefonicznie do intendenta nr telefonu 22 756 42 82 wew 8  lub na adres e-mail obiady@sp3kj.pl 
  do godz. 8:30 (I-III)
  – do godz. 8:00 (6 latki) danego dnia.
 2. W przypadku niespełnienia tych warunków opłata za niewykorzystany posiłek nie podlega zwrotowi.
 3. Nadpłata za zgłoszone nieobecności odliczana jest w następnym miesiącu.
 4. Obiady jednorazowe mogą być sprzedawane uczniom i pracownikom szkoły w liczbie nieprzekraczającej odwołań na dany dzień.
 5. Opłaty za obiady wnosi się z góry na dany miesiąc w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego KAŻDEGO MIESIĄCA w formie przelewu na nr konta:

                                         Nr konta : 68 8002 0004 0214 1732 2002 0104

                                       w tytule wpisując : imię i nazwisko dziecka, klasa.

 1. Przed dokonaniem przelewu za posiłki swojego dziecka prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail (dane jak wyżej w punkcie 1) w celu potwierdzenia wpłaty.
 2. Bardzo prosimy nie uiszczać wpłat wg. własnych wyliczeń , zaokrąglając sumy lub płacić za dwa miesiące z góry.
 3. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.
 4. Ze względów sanitarno- epidemiologicznych podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i dyżurny- opiekun grupy.
 5. Z dniem 01.09.2023 r. stawka żywieniowa ulega zmianie tj.:
  – grupa 6- latki- 14,00 zł
  – Podstawówka kl. I- VIII – 10,00 zł
  Do dnia 06.09.2023 r. proszę o dostarczenie do intendenta wypełnionej przez Rodzica/Opiekuna DEKLARACJI ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY.
  Na tej podstawie przyjmujemy dziecko na posiłki.

  Wyżywienie dla klas I- VIII rozpoczyna się z dniem 07.09.2023 r.

Deklaracja zgłoszenia dziecka na obiady.

Rezygnacja z posiłków.

Regulamin stołówki szkolnej.

Jadłospis klas I – VIII

Skip to content