Stołówka szkolna

Opłaty za obiady należy przelewać na konto w Banku Spółdzielczym o numerze:

68 8002 0004 0214 1732 2002 0104

wpisując w tytule
„Obiady dla – imię, nazwisko i klasa dziecka”

Koszt obiadów w roku szkolnym 2019/2020:

Oddziały przedszkolne: całodniowe wyżywienie – 8zł x ilość dni w miesiącu

Klasy I-VIII: 5,50zł x ilość dni w miesiącu

Obiady prosimy odwoływać drogą mailowa: obiady@sp3kj.pl najpóźniej do godziny 8:30 w dniu kiedy dziecko będzie nieobecne.