Rekrutacja

Szanowni Państwo.
Mamy wolne miejsca w klasach pierwszych i zerówkach.
Prosimy o zgłaszanie dzieci telefonicznie: 22 756 42 82 lub mailowo: sekretariat@sp3kj.pl

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach.

Szanowni Państwo!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji  oddziałów przedszkolnych oraz klas I.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Jednak, względu na konieczność weryfikacji dokumentów, zachęcamy do złożenia ich bezpośrednio w Szkole, po telefonicznym umówieniu – 533 -679 – 595.