Godziny pracy specjalistów

Pedagog

Psycholog

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

Logopeda

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Katarzyna Andziak

Poniedziałek:
Wtorek:
Czwartek:
Piątek:

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Gutkowska