Godziny pracy specjalistów

Pedagog

Psycholog

Agata Gallewicz

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek: 11:30 – 15:00
Środa: 8:00 – 13:00
Czwartek: 8:00 – 11:30
Piątek: 8:00 – 11:00

Logopeda

Joanna Szewczyk

Poniedziałek: 12:30 – 17:00
Wtorek: 8:00 – 12:00
Środa: 8:00 – 12:00
Czwartek: 12:15 – 17:00
Piątek: 8:00 – 10:40

Terapia pedagogiczna

Lidia Grzella

Poniedziałek: 8:00 – 8:45
10:50 – 11:35 13:55 – 15:35
Czwartek: 8:00 – 8:45
Piątek: 8:00 – 8:45
13:55 – 14:40

Terapia pedagogiczna

Katarzyna Andziak

Poniedziałek: 9:55 – 15:35
Wtorek: 12:50 – 14:40
Czwartek: 12:50 – 15:35
Piątek: 8:55 – 10:40

Terapia pedagogiczna

Agnieszka Gutkowska

Poniedziałek: 13:55 – 14:40
Wtorek: 11:45 – 14:40