Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Adres

ul. Bielawska 57
05-520, Konstancin-Jeziorna

Godziny pracy sekretariatu

Od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

Telefon

22 756 42 82

Telefony wewnętrzne:
Kierownik gospodarczy – 27,
Księgowość – 15,
Pedagog – 16,
Fax – 18,
Sekretariat – 19,
Kadry – 14,
Intendent – 20,
Portiernia – 22,
Psycholog – 28,
Biblioteka – 24,
Pielęgniarka – 25,
Gabinet stomatologiczny - 26

E-mail

sekretariat@sp3kj.pl

W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Iwonę Obarzanek.
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej - iod@cbi.org.pl