Konkurs fotograficzny

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII
 

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym
„Jesień w mojej okolicy”.

  1. Cele konkursu:
  • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni;
  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;
  • rozwijanie u uczniów umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania;
  • rozwijanie umiejętności fotografowania;
  • zachęcanie do dokumentowania dostrzeżonego piękna przyrody oraz  zmian zachodzących w przyrodzie.

2. Tematyka prac

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę w okresie
jesiennym. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np.: las, ogród, ulice, pola), prace ludzi
związane z tą porą roku lub jesienne detale (owoce, grzyby, liście, babie lato, zwierzęta itp.).
Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni. Tematem przewodnim jest jesień,
a można to rozumieć na wiele sposobów.
Ruszcie głową! Otwórzcie szeroko oczy!

3. Uczestnicy

Uczniowie klas IV – VIII.

4. Warunki uczestnictwa

Prace (zdjęcia) należy przesłać na adres e-mail magdalena.chomentowska@sp3kj.pl  do 19.11.2021
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedną fotografię.
W temacie wiadomości wpisujemy Szkolny Konkurs Fotograficzny
„Jesień w mojej okolicy”.  

5. Kryteria oceniania

Pracę będą oceniane wg następujących kryteriów:
– trafność i poprawność ukazania tematu pracy
– jakość wykonania (kadr, oświetlenie, ostrość)
– oryginalność i pomysłowość

6. Nagrody

Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla autorów najlepszych prac.
Najciekawsze prace zostaną ponadto wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

Comments are closed.
Archiwum