Bez kategorii

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „ Jak dorosnę, to zostanę…”. Konkurs został zorganizowany w ramach Szkolnego Tygodnia Doradztwa Zawodowego przez p. Annę Jasińską – koordynatora doradztwa zawodowego w naszej Szkole oraz zespół nauczycieli przedszkola. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. Spośród wszystkich prac konkursowych wyróżniliśmy i nagrodziliśmy te najciekawsze. Odbiór poszczególnych nagród zostanie ustalony z autorami prac mailowo. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za 
Czytaj więcej
Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.
Czytaj więcej
Gmina Konstancin-Jeziorna rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Wiosna, ach to Ty!”. W konkursie została wyróżniona i nagrodzona praca naszej uczennicy klasy 7a Yao Yuqi „Wiosna przy kościele w Mirkowie”. Gratulujemy! Więcej o konkursie na stronie: https://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2020-maj/konkurs-wiosenny-rozstrzygniety#cnt
Czytaj więcej
Szanowni Państwo.Mamy wolne miejsca w klasach pierwszych i zerówkach. Prosimy o zgłaszanie dzieci telefonicznie: 22 756 42 82 lub mailowo: sekretariat@sp3kj.pl
Czytaj więcej
Choć tegoroczne wakacje będą inne niż wszystkie poprzednie, samorząd Konstancina-Jeziorny nie rezygnuje z organizacji wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii. Od 29 czerwca do 7 sierpnia w trzech gminnych szkołach planowane są dla nich zajęcia opiekuńcze. Placówki przyjmują zgłoszenia do 9 czerwca. Półkolonie dla dzieci i młodzieży organizują następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 6 (Opacz 9) w terminie od 29 
Czytaj więcej
Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji zdalnych wraz z konsultacjami w Szkole dla klas I – VIII. Plan obowiązuje od 1 czerwca.
Czytaj więcej
W imieniu Pani Ewy Lubianiec Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego odpowiedzialnego za oświatę oraz Pani Magdaleny Bonieckiej Naczelnika Wydziału Edukacji i Rynku Pracy w załączeniu przekazujemy harmonogram postępowania ucznia w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz instrukcję „krok po kroku”.  Zaproszamy do obejrzenia filmiku na stronie youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be  Wszelkie informacje udostępniane są również na stronie powiatowej w zakładce rekrutacja 2020/2021.
Czytaj więcej
Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora, załącznikami oraz wzorem oświadczenia dla rodziców. Oświadczenie do pobrania w wersji word i pdf: Procedury:
Czytaj więcej
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Rekomendacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men?fbclid=IwAR2li01BZIMg1gM29pob3DYqf2oto25gA2T4BefcxKs6wld9u5us85b9QsY 
Czytaj więcej
Zachęcamy Uczniów klas ósmych oraz ich Rodziców do zapoznania się z informacjami o publicznych szkołach ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Piaseczyńskiego oraz ich oferty edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021: https://piaseczno.pl/kategoria/o-powiecie/oswiata/szkoly-ponadpodstawowe/ Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021 Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są na bieżąco umieszczane na stronie powiatu piaseczyńskiego w zakładce rekrutacja 2020/2021:
Czytaj więcej
Archiwum