Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Rekomendacje dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wytyczne-gis-mz-i-men?fbclid=IwAR2li01BZIMg1gM29pob3DYqf2oto25gA2T4BefcxKs6wld9u5us85b9QsY

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi zajęć rewalidacyjnych, edukacji wczesnoszkolnej i konsultacjami z nauczycielami w szkole:

Comments are closed.
Archiwum