Podziękowania

Podziękowania od koordynatora
programu edukacyjnego o bezpieczeństwie dzieci
i psów PSIA LEKCJA.

Kierujemy ogromne podziękowania za zaufanie oraz chęć współpracy w ramach programu edukacyjnego o bezpieczeństwie dzieci i psów PSIA LEKCJA.

Lekcje nie odbyłyby się gdyby nie Marlena Narewska-Musik. Gratulujemy zaangażowania, chęci współpracy w ramach programu edukacyjnego.

Program PSIA LEKCJA wprowadza uczniów
i uczennice w zagadnienia opieki nad psami, komunikacji psów i o tym jak zachowywać się bezpiecznie przy psie. Zachęca i angażuje dzieci do odpowiedzialnej postawy oraz do działania społecznego na podstawie zdobytej wiedzy.

Marlena Narewska-Musik i Szkoła Podstawowa nr 3 im ks Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie, a przede wszystkim dzieci
przyczyniły się do krzewienia ważnej wiedzy
o bezpieczeństwie dzieci i psów.

Ogromnie dziękujemy!

Mamy nadzieje, na dalszą współpracę.
Program obejmuje kilka lekcji edukacyjnych oraz działanie społeczne na rzecz dzieci hospitalizowanych. Akcja charytatywna polega
na organizacji zbiórki pieniędzy na dogoterapię dzieci w szpitalach.
Więcej informacji tutaj:
https://edukacja.zwierzetaludziom.pl/film-przyloz-lape/

Z wyrazami szacunku,
Sabina Złotorowicz
oraz Zespół Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom

Comments are closed.
Archiwum
Skip to content