PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

Z okazji Dnia Patrona Szkoły dnia 15 października 2021r.
rozstrzygnięty został konkurs plastyczno – literacki
pt. „Poezja ks. Jana Twardowskiego oczami dziecka”
organizowany przez bibliotekę szkolną.
Do biblioteki trafiło 47 prac konkursowych uczniów z klas: I, II, III, VI, VII, i VIII.
Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych: kl. I, kl. II, kl.III, i kl. VI – VIII.
Głównymi kryteriami oceny prac były: wyraz plastyczny i zgodność z tematem wybranego wiersza.
Prace były bardzo kolorowe, przemyślane, estetyczne, wykonane farbami lub kredkami i stały się pięknymi ilustracjami do wierszy naszego Patrona. Wśród uczestników wyłoniono siedemnastu zwycięzców.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich uczestników konkursu była przygotowana słodka niespodzianka,
w ramach nagrody pocieszenia.
Słodycze, oraz piękne kredki, które otrzymały nagrodzone dzieci ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

Dziękujemy serdecznie uczniom, którzy wzięli udział w konkursie za piękne prace, wychowawcom klas oraz p. Marii Jabłońskiej za pomoc i zaangażowanie oraz Radzie Rodziców za przychylność i współpracę w naszym przedsięwzięciu.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Szkolne bibliotekarki

Comments are closed.
Archiwum