Google Classroom

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty, od środy 25. marca nauczyciele będą realizować dostosowane do potrzeb zdalnego nauczania programy zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Nowy, dostosowany do potrzeb zdalnego kształcenia plan zajęć będzie obowiązywał od środy 25. marca. Lekcje będą się odbywać z wykorzystaniem GOOGLE CLASSROOM oraz dziennika elektronicznego, który od dziś umożliwił nam przesyłanie załączników do wiadomości, z wykorzystaniem OneDrive. Znacznie ułatwi to nam i uczniom wzajemne przekazywanie materiałów. Wszystkie zadania będą zapisane w module „zadania domowe”, do którego rodzice mają stały dostęp.

Nauczyciele będą z Państwem i uczniami w stałym kontakcie m. in. za pośrednictwem modułu „wiadomości” w dzienniku elektronicznym oraz portalu GOOGLE CLASSROOM. Wychowawcy przekażą Państwu szczegółowe informacje o formie i terminach konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.

W ostatnich dniach nauczyciele analizowali różnorodne możliwości prowadzenia zdalnego kształcenia. Braliśmy pod uwagę przekazywane nam przez Państwa sugestie. Zależało nam na tym, aby ujednolicić wykorzystywane przez nauczycieli sposoby pracy oraz na tym, aby w jak najbardziej ograniczyć potrzebę zaangażowania rodziców w proces uczenia się dzieci. Wdrożenie GOOGLE CLASSROOM w tak krótkim może jednak nieść za sobą pewne trudności, które będziemy starać się wspólnie z Państwem pokonywać.

Dziś odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej, w formie telekonferencji z wykorzystaniem GOOGLE CLASSROOM. Nauczyciele, wspólnie z uczniami będą w najbliższych dniach poznawać kolejne możliwości wykorzystania tego narzędzia w zdalnej pracy. Wspólnie ustaliliśmy, że naszym priorytetem jest taka organizacja kształcenia, aby rozwój dzieci odbywał się bez nadmiernego obciążania ich obowiązkami. Będziemy ograniczać zadania, które wymagają pracy z komputerem, a do pozostałych zadań podchodzić z wyrozumiałością, mając na uwadze zarówno indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, jak i ograniczenia w dostępie uczniów do sprzętu oraz inne uwarunkowania.

Wychowawcy klas w najbliższym czasie przekażą Państwu i uczniom informację o nowym planie lekcji oraz poinformują o sposobach monitorowania osiągnięć.

Życzę Państwu dużo zdrowia!
Katarzyna Hampel

Comments are closed.
Archiwum