Zdalne nauczanie w kl. 4-8

Informujemy, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasach 4-8 w naszej szkole. Klasy te przechodzą na zdalne nauczanie.

Zajęcia, które są w planie lekcji podkreślone, to lekcje, które odbywają się w czasie rzeczywistym (zgodnie z planem lekcji) przy wykorzystaniu aplikacji Google Meet. Pozostałe zajęcia odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz platformy Google Classroom, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, aby każdego dnia łącznie praca z monitorem na wszystkich lekcjach wynikających z tygodniowego planu zajęć nie przekraczała norm bezpiecznej pracy przy ekranie ustalonych dla danego wieku.

PLAN LEKCJI – obowiązujący od 26 października

Comments are closed.
Archiwum