Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I – VIII do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2021

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego w Konstancinie – Jeziornie .
 2. Cele konkursu:
  – podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd
  – popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwianie na ich piękno poprzez ukazanie ich różnorodności
  – poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych
  – promocja młodych talentów
  – rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci
 3. Warunki uczestnictwa:
  – do udziału w konkursie zapraszamy uczniów naszej szkoły:  solistów i zespoły (max. 3 osoby) z klas I-VIII
  – każdy uczestnik może wystąpić tylko raz: jako solista lub członek zespołu
  – uczestnik konkursu/ zespół  przygotowuje  jedną polską kolędę lub pastorałkę – maksymalnie 3 zwrotki ( mile widziane będą stare, zapomniane teksty)
  – prezentacje konkursowe obejmują następujące formy:
  a) wokalna (tylko śpiew, bez akompaniamentu instrumentów i podkładu muzycznego)
  b) wokalno – instrumentalna (wykonanie z użyciem podkładu muzycznego bez słów, podkład należy dostarczyć nauczycielowi na nośniku pendrive
  c) wokalno – instrumentalna (z własnym akompaniamentem lub granym przez nauczyciela)

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do udziału w konkursie do nauczyciela muzyki – p. Anny Paduch w terminie do 7.12. 2021r ( należy podać tytuł wybranej kolędy lub pastorałki i uzgodnić sposób wykonywania utworu)

4. Kategorie:

Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych

 • klasy I – III
 • Klasy IV – VI
 • Klasy VII – VIII

5. Kryteria oceniania:

Komisja konkursowa oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych (kl.I-III, IV-VI i VII – VIII) według następujących kryteriów:

 • dobór odpowiedniej kolędy lub pastorałki
 • czystość i poprawność wykonania
 • interpretacja
 • ogólne wrażenie artystyczne

Ocenie podlegają wyłącznie wokalne umiejętności uczestników konkursu

6. Przebieg konkursu

 • Konkurs odbędzie się 17 grudnia w kilku grupach wiekowych zgodnie z panującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznymi
 • O godzinie występu uczestnicy poinformowani będą w późniejszym terminie
 • Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej
 • Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator

  W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną i możliwością wprowadzenia obostrzeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Comments are closed.
Archiwum