Stypendia

Drodzy Rodzice,

zdajemy sobie sprawę, że ten rok dla polskiej szkoły był szczególnie trudny, zwłaszcza w kontekście reformy edukacji i tak zwanego podwójnego rocznika zdającego egzaminy do szkół średnich.
Chcąc wspomóc absolwentów, w tym jakże trudnym dla nich czasie, oraz wesprzeć naszą lokalną oświatę NoBell Liceum ufundowało kilka miejsc stypendialnych. Inicjatywa nasza wynika także z faktu, że misją placówek edukacyjnych NoBell – zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowej – jest działalność w zakresie odpowiedzialności społecznej. Chcemy, by idea CSR w naszej szkole nie była pustym hasłem, a przewodnikiem po życiu, bazą która sprawi, że nasi absolwenci chętnie będą się angażować w projekty o charakterze charytatywnym i społecznym, że będą chcieli działać lokalnie, ogólnopolsko, globalnie. Możemy ich tego nauczyć,

jedynie dając przykład takiego działania.

Informujemy, że o stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 kończą klasę ósmą lub trzecią klasę gimnazjum, uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Kandydaci na stypendystów wezmą udział w procesie rekrutacji, który odbędzie się 18-ego lipca.

Aby ubiegać się o stypendium należy wysłać list motywacyjny na adres sekretarz@nobell.edu.pl, w którym absolwent szkoły podstawowej lub gimnazjum napisze, dlaczego chciałby uczyć się w naszej szkole. W wiadomości z listem prosimy również podać numery telefonów do rodziców.

Z poważaniem

Izabella Gorczyca

Dyrektor NoBell

Zbigniew Stepień

Wicedyrektor NoBell Liceum

Comments are closed.
Archiwum