Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
1 września 2021


Spotkania z Wychowawcami:
oddział przedszkolny godz. 8.00 w małej sali gimnastycznej
grupa 0b godz. 9.00 w małej sali gimnastycznej
grupa 0a godz. 9.40 w małej sali gimnastycznej
W czasie spotkań dziecku może towarzyszyć jeden Rodzic/Opiekun.

Klasy 1 zapraszamy na godz. 10.30 do dużej sali gimnastycznej.
Rozpoczęcie roku szkolnego będzie połączone z uroczystością ,,Pasowania na ucznia”.
Uczniowi może towarzyszyć jeden Rodzic/Opiekun.

Klasy 2-3 godz. 9.30 na boisku szkolnym.
Klasy 4-8 godz. 9.00 na boisku szkolnym.
Uczniom mogą towarzyszyć Rodzice/Opiekunowie.

Jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie uroczystości na boisku, to uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi Wychowawcami w salach lekcyjnych bez udziału Rodziców/Opiekunów.
Numery sal będą wywieszone na drzwiach wejściowych do Szkoły.

Msza św. rozpoczynająca rok szkolny o godzinie 8.00
w kościele pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP.

Comments are closed.
Archiwum