Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020 roku według następującego porządku (z uwagi na epidemię COVID-19 i konieczność zachowania reżimu sanitarnego):

Klasa 0 a godzina 8.00 główne wejście

Klasa 0 b godzina 8.00 wejście przy stołówce

Klasa I a godzina 8.15 główne wejście

Na uczniów przy wejściu będzie oczekiwał wychowawca. W przypadku dzieci z klas 0 oraz 1 podczas rozpoczęcia może towarzyszyć uczniowi jeden Rodzic/Opiekun, który będzie miał założoną maseczkę/ przyłbicę.

Na uczniów pozostałych klas, przy wyznaczonych wejściach do szkoły, o wyznaczonej godzinie oczekują wychowawcy, z którymi uczniowie udają się do sal lekcyjnych. Uczniowie wchodzą na teren szkoły bez rodziców/opiekunów.

Klasa II a godzina 8.30 główne wejście
Klasa II b godzina 8.30 wejście przy stołówce

Klasa III a godzina 9.15 główne wejście
Klasa III b godzina 9.15 wejście przy stołówce

Klasa IV a godzina 10.00 główne wejście
Klasa IV b godzina 10.00 wejście przy stołówce

Klasa V a  godzina 10.15 wejście przy stołówce

Klasa VI a godzina 10.40 główne wejście
Klasa VI b godzina 10.40 wejście przy stołówce

Klasa VII a godzina 11.00 wejście przy stołówce
Klasa VII b godzina 11.20 główne wejście
Klasa VII c godzina 11.20 wejście przy stołówce

Klasa VIII a godzina 11.45 główne wejście
Klasa VIII b godzina 11.45 wejście przy stołówce

Spotkania z wychowawcami trwać będą około 0,5 godziny.
Po spotkaniu wychowawcy odprowadzą uczniów do wyjścia (tego samego, którym wchodzili do szkoły).

Z uwagi na ściśle określone godziny spotkań z wychowawcami przy wejściu do szkoły, prosimy o PUNKTUALNOŚĆ.

Comments are closed.
Archiwum