Rozpoczęcie procesu certyfikacji

Ocenianie kształtujące, tutoring, nauczanie przez eksperymentowanie i doświadczanie, plan daltoński – to niektóre z metod wykorzystywanych przez naszych nauczycieli w codziennej pracy w szkole.
Pracujemy nieustannie nad ich doskonaleniem. Chcąc w pełni wykorzystywać nasze doświadczenie w pracy według zasad pedagogiki planu daltońskiego, rozpoczęliśmy proces certyfikacji, w celu uzyskania przez Szkołę statusu placówki daltońskiej.

Comments are closed.
Archiwum