8c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 @
j.francuski-1/2 #F8 52p
j.rosyjski-2/2 #R8b 45p
  etyka-1/2 #Et8 52p
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
religia 45p j.francuski-1/2 #F8 52p
j.rosyjski-2/2 #R8b 45p
matematyka TJ 45p j.polski ED 45p
3 9:55-10:40 historia KZ 45p wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
wos KZ 45p religia 45p e_dla_bezp 45p
4 10:50-11:35 wos KZ 45p wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
historia KZ 45p j.polski ED 45p informatyka js 47p
5 11:45-12:30 matematyka TJ 45p matematyka TJ 45p matematyka TJ 45p biologia BK 45p geografia B_ 45p
6 12:50-13:35 zrzm TJ 45p fizyka js 45p chemia EM 45p chemia EM 45p godz.wych ED 45p
7 13:55-14:40 fizyka js 45p j.polski ED 45p j.polski ED 45p j.angielski-1/3 #a3 52p j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 52p
8 14:50-15:35 j.polski ED 51p j.angielski-1/3 #a3 52p   j.angielski-1/3 #a3 52p j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 52p
Drukuj plan
wygenerowano 21.04.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum