8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 @
j.francuski-1/2 #F8 52p
j.rosyjski-2/2 #R8b 45p
godz.wych VB 18 etyka-1/2 #Et8 52p
2 8:55- 9:40 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
fizyka js 17 j.francuski-1/2 #F8 52p
j.rosyjski-2/2 #R8b 45p
matematyka IB 17 matematyka IB 17
3 9:55-10:40 j.polski MR 17 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
religia 17 chemia EM 17 matematyka IB 17
4 10:50-11:35 j.polski MR 17 wf-1/2 #dz8 Sgp1
wf-2/2 #ch8 30sg
j.polski MR 17 chemia EM 17 e_dla_bezp 17
5 11:45-12:30 wos KZ 17 j.polski MR 17 j.polski MR 17 religia 17 informatyka js 47p
6 12:50-13:35 historia KZ 17 matematyka IB 17 wos KZ 17 Zrmat IB 17 fizyka js 17
7 13:55-14:40   biologia BK 17 geografia B_ 17 j.angielski-1/3 #a3 52p j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 52p
8 14:50-15:35   j.angielski-1/3 #a3 52p historia KZ 17 j.angielski-1/3 #a3 52p j.angielski-2/3 #a1 45p
j.angielski-3/3 #a2 52p
Drukuj plan
wygenerowano 21.04.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum