Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja?fbclid=IwAR1rvmVahloNl-LH6LC5gMSZHFV6xHQxyh6ycB_gf68OJLqgQ2I1jqhOQKg

Comments are closed.
Archiwum